FINANSIJSKE, POSLOVNE I TEHNIČKE USLUGE
+38220270930

O NAMA

O NAMA

Kontomen je osnovan 15.03.1991. godine u Bijelom Polju kao privatno preduzeće, čija je osnovna djelatnost intelektualne usluge u oblasti finansija, računovodstva, poslovanja.

Tokom aprila 1991. godine osnovan je poslovni centar u Beogradu, a u julu 1991. godine i centar u Baru.

U Podgorici je osnovan Poslovni centar 1996. godine, a potom i sjedište firme od 2007 godine.

Znači, firma je napunila 29 godina postojanja, u turbulentnim uslovima, posebno u ovoj oblasti u našoj zemlji (SFRJ, Jugoslavija, Srbija i Crna Gora, Crna Gora).

U proteklom periodu u firmi je radilo preko 50 radnika, a sada ima 8 stalno zaposlenih, od kojih 6 sa fakultetskom diplomom.

Za proteklih 29 godina Kontomen je pružao finansijske i poslovne usluge za preko 450 firmi iz Bijelog Polja, Beograda, Bara, Budve i Podgorice.

Urađeno je više od 5.000 završnih računa,

Urađeno je počev od 1998. godine do danas preko 50 procjena, revizija procjena za potrebe Fonda za razvoj, Montenegrobanke, Privrednog suda i ostalih pravnih lica.

Osnivač i izvršni direktor je Čabarkapa Radomir - Rade, diplomirani ekonomista. Ekonomski fakultet u Beogradu završio 1977. godine, smjer finansijsko-računovodstveni.

U periodu od 1977 do 1991. radio u Vunku Bijelo Polje. Vunko je tekstilna fabrika koja je zapošljavala oko 2.100 radnika, bio finansijski direktor, direktor Interne banke, komercijalni direktor.

Sudski vještak od 1991. godine.

Kontomen ima vrhunski softver za oblast knjigovodstva, koji zadovoljava potrebe i zahtjeve naših klijenata iz djelatnosti veleprodaje - robnog knjigovodstva, građevinarstva, usluga i maloprodaje.

Trenutno, ima zaključene Ugovore o poslovnoj saradnji i poreskom savjetovanju sa preko 150 firmi.